Podstawy prawne działania pływalni

Pływalnia Powiatowa w Mońkach działa na podstawie:

1)  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104);

3) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z 1996 r. z późn. zm.);

5) uchwały Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 stycznia 2006 r., Nr XXXVII/179/06 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Pływalni Powiatowej w Mońkach”;

6) statutu (uchwała Nr XXXVII/179/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 stycznia 2006 r.);

7) regulaminu Pływalni.

 

Pływalnia Powiatowa jest jednostką budżetową, realizującą zadania w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej.

 

Organem założycielskim Pływalni jest Rada Powiatu w Mońkach.

 

Metryka strony

Udostępniający: Pływalnia Powiatowa w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Bogdan Kazimierz Sierba

Wprowadzający: Patrycja Oszczapińska

Modyfikujący: Patrycja Oszczapińska

Data modyfikacji: 2017-03-16

Opublikował: Patrycja Oszczapińska

Data publikacji: 2017-03-16